Casiotone Smart Keyboards: Mang Âm Nhạc Đi Khắp Mọi Nơi

CASIO CT-S200 CASIOTONE 61 PHÍM (TRẮNG)

3.490.000 đ

3.870.000 đ (-10%)

 

CASIO CT-S200 CASIOTONE 61 PHÍM (ĐỎ)

3.490.000 đ

3.870.000 đ (-10%)

 

CASIO CT-S200 CASIOTONE 61 PHÍM (ĐEN)

3.490.000 đ

3.870.000 đ (-10%)

 

CT-X Keyboards: CÙNG BẠN ĐI ĐẾN MỌI HÀNH TRÌNH ÂM NHẠC

Casio CT-X5000

10.000.000 đ

Mua Ngay

Casio CT-X3000

7.490.000 đ

 

Mua Ngay

Casio CT-X800

6.000.000 đ

Mua Ngay

PX-S PIANO: KHÔNG CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ PIANO

CASIO DIGITAL PIANO PX-S1000 (ĐEN)

(Đàn – Pedal đơn – Ghế sắt)

14.400.000 đ

15.300.000 đ (-6%)

CASIO DIGITAL PIANO PX-S1000 (TRẮNG)

(Đàn – Pedal đơn – Ghế sắt)

14.400.000 đ

15.300.000 đ (-6%)

CASIO DIGITAL PIANO PX-S1000 (ĐỎ)

(Đàn – Pedal đơn – Ghế sắt)

14.400.000 đ

15.300.000 đ (-6%)

CASIO DIGITAL PIANO PX-S1000 (ĐEN)

(Đàn – Chân – Pedal – Ghế sắt)

17.200.000 đ

18.200.000 đ  (-6%)

CASIO DIGITAL PIANO PX-S1000 (TRẮNG)

(Đàn – Chân – Pedal – Ghế sắt)

17.200.000 đ

18.200.000 đ  (-6%)

CASIO DIGITAL PIANO PX-S1000 (ĐỎ)

(Đàn – Chân – Pedal – Ghế sắt)

17.200.000 đ

18.200.000 đ  (-6%)