CT-X KEYBOARDS: CÙNG BẠN ĐI ĐẾN MỌI HÀNH TRÌNH ÂM NHẠC

Casio CT-X3000

7.490.000 đ

 

Mua Ngay

Casio CT-5000

10.000.000 đ

 

Mua Ngay
THÔNG SỐ CT-X3000/5000

Casio CT-X700

5.420.000 đ

 

Mua Ngay

Casio CT-X800

6.000.000 đ

 

 

Mua Ngay